Bitartekaritza-prozesuen eta beste taldeprozesu batzuen diseinua eta erraztea

facilitación de procesos de mediación

DESKRIBAPENA

Geuzek talde-prozesuen diseinua, erraztea/gauzatzea eta ebaluazioa eskaintzen du, bai gatazken kudeaketari eta bai erabakiak hartzeari dagozkionak.

Horretarako, hainbat tresna erabiltzen dira, hala nola: bitartekaritza, hitzaldi komunitarioak, open space, world café, elkarrizketa apreziatiboak edota prozesu leheneratzaileak.

Era berean, laguntza eskaintzen da alde anitzeko negoziazioprozesuetan, bai pertsona bakarrentzat, bai erakunde publiko nahiz pribatuentzat.

HELBURUAK

  • Pertsonen eta kolektiboen arteko gatazken kudeaketa optimizatu.
  • Gogoetarako eta elkarrizketarako guneak sortu, taldeen eta kolektiboen barneko bizikidetza hobetzen lagunduko dutenak.
  • Pertsonen eta taldeen arteko partaidetza sustatu.

IRAUPENA ETA METODOLOGIA

Kontsultatu.

BALIABIDEAREN BESTELAKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA

Azken hamabost urteotan, Geuzek esperientzia zabala metatu du bitartekaritza, errazte eta gatazken talde-kudeaketarako ekintzen diseinuan eta garapenean, oso arlo ezberdinetako kolektiboekin (bitartekaritza komunitarioa, penala, presondegikoa, merkataritzakoa, eskolakoa, familiarra etab., open space, elkarrizketa apreziatiboak, hitzaldi komunitarioak, etab.).

Geuzen ekintza oro ebaluazio-fase batekin amaitzen da, planteatutako helburuen lorpena eta parte-hartzaileen asebetetasuna baloratzeko.

Eskuhartzea

Bizikidetza, Gatazken Ebazpena,

Bitartekaritza, Elkarrizketa, Gatazken kudeaketa, Negoziazioa, Partaidetza, Prozesu leheneratzaileak,

Euskara, Gaztelera

EAE osoan, Beste elkarte autonomo batzuk

- Ikastetxeak eta heziketa-arloko elkarteak
- Udaletxeak tokian tokiko erakundeak
- Elkarteak, fundazioak, taldeak edota komunitateak
- Enpresak
- Herritarrak orokorrean
- Gazteak (12-18 urte)
- Helduak (18>)

Ordu-kopuruaren eta desplazamenduaren arabera

GEUZ

Lucia Gorbeña
Koordinatzailea
lucia.gorbena@geuz.es
675 715 661

Mazarredo no 81, 6o Izqda.
Bilbao 48009, Bizkaia

www.geuz.es