sormena

Talde Psikoterapeutikoak eta gizarte ekintzakoak

28 / 10 / 2023

DESKRIBAPENA Talde sozio-terapeutikoak. Kideen hazkunde pertsonalera bideratutako taldeak. Kideen gaitasun pertsonalak talde-testuinguru batean garatzea dute helburu, ongizatea hobetzeko. Parte-hartzaileek dinamizatzaileek eta taldeak lagunduta sentitzeko aukera izango dute, auto-behaketan arreta jarrita. Gizarte-ekintzako taldeak. Helburu komunak lantzera bideratutako taldeak, banaka nekez lor litekeen helburu zehatz baterantz jotzeko. Parte-hartzaileek ikaskuntza dialogikoaren boterea esperimentatuko dute, eta bertan hau egin […]

Irakurri gehiago

Bakearen artea tailerra

DESKRIBAPENA Parte-hartzaileek gerrarako armak eraldatuko dituzte eta artearen bidez bakerako figurak bihurtuko dituzte. HELBURUAK Bakearekin dugun konpromisoa sinatu. Armek osatzen dituzten piezei erabilera berria eman diezaiekegula erakutsi. Armagintzan xahutzen den dirua gizartearen ongizaterako erabili. Sormena erabili. IRAUPENA ETA METODOLOGIA Ordu eta erdi. Gerra egiteko erabiltzen diren ohiko armak ezagutu edo gogora araziko ditugu. Sinbolikoki armak […]

Irakurri gehiago

Elkarrekin Bizikidetza Eraikiz

DESKRIBAPENA Programa lehen hezkuntzako hiru zikloetarako jarduerek eta baliabideek osatzen dute. Hauekin, haurren pentsamendu kritikoa, sortzailea eta arduratsua trebatzen da, gelako bizikidetza onari laguntzeko. Erabiltzen diren tresna nagusiak elkarrizketa eta artea dira; elkarrizketa taldean hausnartzeko eta aztertzeko, eta artea elkarrizketa sustatzeko baliabide gisa eta adierazpen plastikoaren metodo gisa. Programaren kontzeptu-eremua haurren eskubideetan kokatzen da. HELBURUAK […]

Irakurri gehiago

Gaitasun Sozialak

19 / 10 / 2023

DESKRIBAPENA Enpresetako eta erakundeetako taldeen esku-hartzea eta ikuskapena pertsonekiko eta taldeekiko lankidetzan oinarritzen da, beren baliabideak gara ditzaten eta beren lan-baldintzak eta baldintza pertsonalak hobetzen lagun dezaten. Zera eskaintzen dugu: Orientazioa eta laguntza, honako alderdi hauek lantzeko: bizikidetza, taldearen arteko harremana, lanbide-harremana/ikasleak/familiak/erabiltzailea/bezeroa, mugak eta rolen esleipena. Maneiatzen zailak diren egoerak aztertzea, esku-hartzeetan ongizatea eta harremana […]

Irakurri gehiago
Taller Cuentos de Paz

Bakerako ipuinak tailerra

16 / 10 / 2023

DESKRIBAPENA Ipuinak erabiliz gatazkak konpontzeko bideak erakusten dira. Sormenaren garrantzia eta biolentzia erabili gabe gatazkak modu baketsuan konpon daitezkeela azpimarratzen da. Gainera, azken kasu honetan, emaitzak askoz aberasgarriagoak dira. HELBURUAK Bakearekin dugun konpromisoa sinatu. Ipuinen bidez gatazkak konpontzeko adibideak aztertu. Tresna eta baliabide desberdinak erabiltzen ikasi. Sormena erabili arazoak konpontzeko eta bakea lortzeko. IRAUPENA ETA […]

Irakurri gehiago

Gaitasun Sozialak

11 / 10 / 2023

DESKRIBAPENA Elkarrekin bizitzen jakitea. 1. Taldean eta elkarlanean lan egiten ikastea. 2. Taldean egoten eta erantzukizunak hartzen ikastea. 3. Gatazkak elkarrizketaren bidez konpontzea. 4. Modu asertiboan adierazten ikastea. 5. Lankideei errespetuz entzuten ikastea. Pentsatzen eta egiten jakitea 1. Ideia berriak sortu eta ekintza bihurtzea. 2. Ezarritako errealitatea zalantzan jartzea: pentsamolde kritikoa garatzea. 3. Errealitatea hobetzeko […]

Irakurri gehiago