Bitartekaritza

Bitartekaritza-zerbitzuak (Amurrio, Basauri, Bilbao eta Portugalete)

28 / 10 / 2023

DESKRIBAPENA Gizarte ikuspegi batetik bizikidetza-inguruak sustatzen esku hartzen dugu, zuzenean edo zeharka pertsonen bizitzan eragiten duten alderdi guztiak landuz. Komunitate mailan, gatazken ebazpenera zuzendutako zerbitzua eskaintzen da udal ezberdinen bidez, herritarrei zuzenduak, orokorrean doan, boluntarioki eta konfidentzialtasunez. HELBURUAK Bizikidetza-inguruak sustatu komunitate mailan. Gatazka-mailak murriztu hainbat udalerritan. Elkarrizketa-guneak sortu, bertan auzo mailan sortutako zailtasunak tratatzeko. IRAUPENA […]

Irakurri gehiago

Erakunde eta komunitate arloko prestakuntzao

DESKRIBAPENA GEUZek prestakuntza-ekintza desberdinak burutzen ditu erakunde anitzentzat: entitate handi eta txikiak eta komunitate-arloko elkarteak, udaltzaingoa, administrazio publikoetako sailak, enpresetako langile taldeak dira, besteak beste, gure tailerren hartzaileak. Diseinua eta antolaketa bezero bakoitzari egokitzen zaizkio (helburuak eta edukiak, iraupena, hizkuntza, datak, etab.). Ohiko gaiak hauek dira: gatazkak ebazteko trebetasunak, negoziazioa, bitartekaritza, taldeen erraztea, emozioen kudeaketa, […]

Irakurri gehiago

Formakuntza eta trebakuntza

DESKRIBAPENA Bakeolak, formakuntza espezializatua eskaintzen du ikastetxe, elkarte eta udalei zuzendurikoa. Horrela ikastaro zehatz batetik formakuntza plan bat egiteraino. Bakeolak programak antolatu, edukiak sortu, aurrekontuak egokitu, egutegiak zehazten ditu eta guzti hori, eskaintzen den formakuntzaren helburuak modu eraginkorrean lor daitezen. Formakuntza ekintza batzuk aurkeztuko dizkizuegu: – Bizikidetza eta Bakerako hezkuntza ikastetxeetan. – Gatazken eraldaketarako hezkuntza […]

Irakurri gehiago
programas de convivencia en el ámbito municipal y comunitario

Hainbat bizikidetza-programa udalerri eta komunitate mailan

19 / 10 / 2023

DESKRIBAPENA Azken hamarkada hauetan, Geuzek izaera komunitario eta herritarra duten programa eta proiektu anitzak eta berritzaileak garatu ditu. Ona hemen adibide batzuk: jardunaldi dibulgatzaileak eta kongresuak, bizikidetza eta elkarrizketaren inguruko mahai/foroak, gogoetarako mintegiak politikarientzat, herritar boluntarioen ipuin-kontaketak eskoletan, gazteak ikus-entzunezkoetan gaitzeko tailerrak kalean elkarrizketak grabatzeko eta mini dokumentalak editatzeko, erakusketa eta lehiaketa artistikoak, gaiari buruzko […]

Irakurri gehiago
facilitación de procesos de mediación

Bitartekaritza-prozesuen eta beste taldeprozesu batzuen diseinua eta erraztea

DESKRIBAPENA Geuzek talde-prozesuen diseinua, erraztea/gauzatzea eta ebaluazioa eskaintzen du, bai gatazken kudeaketari eta bai erabakiak hartzeari dagozkionak. Horretarako, hainbat tresna erabiltzen dira, hala nola: bitartekaritza, hitzaldi komunitarioak, open space, world café, elkarrizketa apreziatiboak edota prozesu leheneratzaileak. Era berean, laguntza eskaintzen da alde anitzeko negoziazioprozesuetan, bai pertsona bakarrentzat, bai erakunde publiko nahiz pribatuentzat. HELBURUAK Pertsonen eta […]

Irakurri gehiago

Bitartekaritza zerbitzua

DESKRIBAPENA Elkarren aurka dauden alde batzuek “bizi” diren ordena itxuraz perfektu hori etikoki desordenatzeko konpromisoa oinarrian duen prozesu boluntario bat da bitartekaritza, hirugarren pertsona baten aholkularitza baten bitartez egiten dena. Gatazka bat duten pertsona edo taldeek jo ahalko dute zerbitzu honetara, eta hainbat saiotako prozesuan gatazkako protagonistek euren kontakizunak desordenatu eta ordenatuko dituzte akordioetara iritsi […]

Irakurri gehiago
Programa Ikasle Laguntzaile

Ikasle Laguntzaile

DESKRIBAPENA Ikastetxearen bizikidetza hobetzea xede duen bitartekaritza programa da; helburu hori Haur Hezkuntza, Lehen eta Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikasleen inplikazio zuzenaren bidez lortu nahi da, egunero sortzen diren gatazketan esku har dezaten. Esku-hartze ereduak dira, eta eredu horiek eragin zuzena dute gelako giroan, bai eta ikastetxe osoko giroan ere. Zerbitzu hauek ditu: aholkularitza- zerbitzua […]

Irakurri gehiago
Asesoramiento para la mejora de la convivencia en los centros educativos

Ikastetxeko bizikidetza hobetzeko aholkularitza

DESKRIBAPENA Bakeolak ikastetxeei bizikidetza hobetzen eta bertan sortzen diren gatazken kudeaketan laguntzen die. Zerbitzu honen baitan eskaintzen diren zerbitzu batzuek hauek dira: · Ikastetxeko bizikidetza diagnostikoak garatu. · Ikastetxeko arautegia berrikusi. · Bullying-jazarpen eta ziberbullying kasuetan aholkularitza eta eskuhartzea egin. · Bizikidetza Behatokietan laguntza eta dinamizazioa eskaini. · Bizikidetza Planaren berrikuspena. · Eskolako bizikidetza hobetzeko […]

Irakurri gehiago
Servicio de Mediación

Bitartekaritza Zerbitzua

DESKRIBAPENA Bitartekari-taldearen helburua zera da: gatazkan dauden aldeen arteko komunikazio-prozesu baten bidez, liskarrean dauden pertsonak, bere kabuz, akordio bat egitera iritsi ahal izatea; akordio honek harreman onak berregitea ahalbidetuko du eta gatazka bukatutzat ematea –edota arindutzat behintzat-, bai gatazka familiarra, komunitarioa eta/edo identitate-artekoa. HELBURUAK Gatazkan dauden aldeen arteko harremanak hobetzea. Pertsonak tresnez eta teknikez hornitzea, […]

Irakurri gehiago
Ikasle Laguntzaile – Mediación entre iguales

Ikasle Laguntzaile – berdinen arteko bitartekaritza

DESKRIBAPENA Hezkuntza-komunitatetzat zera ulertzen da: bertako kide guztien arteko harreman-multzoan oinarritutako espazio komuna. Bertan, topaketak, bat ez etortzeak, adostasunak eta akordiorik ezak sortzen dira, zentroko bizikidetzan zuzenean eragiten dutenak. Horregatik, komenigarria dirudi berdinen arteko bitartekaritza-programa proposatzea hezkuntza-komunitatean, 3 fasetan oinarrituta: bizikidetzarako ikaskuntza, berdinen arteko bitartekaritza, eta bizikidetza eta bakerako ekintzak. HELBURUAK Ikasleak gatazkak modu baketsuan […]

Irakurri gehiago