Talde Psikoterapeutikoak eta gizarte ekintzakoak

DESKRIBAPENA

Talde sozio-terapeutikoak.
Kideen hazkunde pertsonalera bideratutako taldeak. Kideen gaitasun pertsonalak talde-testuinguru batean garatzea dute helburu, ongizatea hobetzeko.

Parte-hartzaileek dinamizatzaileek eta taldeak lagunduta sentitzeko aukera izango dute, auto-behaketan arreta jarrita.

Gizarte-ekintzako taldeak.
Helburu komunak lantzera bideratutako taldeak, banaka nekez lor litekeen helburu zehatz baterantz jotzeko.

Parte-hartzaileek ikaskuntza dialogikoaren boterea esperimentatuko dute, eta bertan hau egin ahal izango dute:

  • Jakintza kolektiboa jariatzen utzi.
  • Gure ikuspuntua ireki eta gure begirada zabaldu.
  • Zubiak sortu idealen eta emaitzetarako orientazioaren artean.
  • Ahotsa jarri kezkatzen eta batzen gaituen horri.

HELBURUAK

  • Prozesuak aktibatzea, ez konpontzea.
  • Sareko baliabideak bultzatzea.
  • Gidariak gara, ez terapeutak.

IRAUPENA ETA METODOLOGIA

Prestakuntza nagusiki praktikoak dira, eta “ikaskuntza” dimentsioa “irakaskuntzaren” aurrean sustatzen duen ekintzara erabat bideratuta daude. Horrek talde-lana eta esperientzien trukea sustatzen du.

Sormen-prozesua erabiltzen dugu, pertsonei eragiten diena identifikatzen eta adierazten laguntzeko.

Hauek dira gure tresnak: gorputz-adierazpena, dramatizazioa, talde-dinamikak, sormen-teknikak, jolasa eta plastika.

Eskuhartzea

Bizikidetza,

Bizikidetza, emozioak, Harremanak, komunikazioa, sormena,

Gaztelera

EAE osoan

- Udaletxeak tokian tokiko erakundeak
- Herritarrak orokorrean
- Helduak (18>)

- Proiektuaren iraupenaren eta garapenaren arabera
- Diru-laguntza izateko aukera

Gizabi, Inteligencia Social

Lorena Pla

info@gizabi.org
693 949 288 / 619 382 713

Musico Guridi 1

www.gizabi.org facebook.com/gizabi.IS