Prestakuntza eskola eta familia arloan

Formación en el ámbito escolar y familiar

DESKRIBAPENA

GEUZek ikastetxeei eta familiei eskuragarri jartzen dizkie mota desberdinetako prestakuntza-eskaintzak (hitzaldiak, mintegiak, tailerrak, ikastaroak, trebatzeak…).

Iraupena aldakorra da, 2 orduko hitzaldi batetik hasi eta 48 ordu arteko ikastaro-tailerretara.

Gai-zerrenda zabala da: gatazkak ebazteko trebetasunak eta prozesuak, komunikazio eraginkorrerako trebetasuna eta ikasle edota seme-alabekiko arazoen konponketa, bitartekaritza, elkarrizketa hezigarria, diziplina positiboaren tresnak, ikasgelako disrupzioaren kudeaketa, bullyinga eta ziberbullyinga, etab.

HELBURUAK

Hartzaileei gaitasunak, trebetasunak eta tresnak eman heziketa-eginkizuna errazteko, eguneroko gatazkak ebazteko eta bizikidetza kudeatzeko.

IRAUPENA ETA METODOLOGIA

Ikastetxeak berak zehazten du egitasmo, prestakuntza eta esku-hartzea, eta baita honen iraupena ere.

BALIABIDEAREN BESTELAKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA

GEUZen prestakuntzak metodologia esperientziala, dinamikoa eta parte hartzekoa erabiltzen du, “ikaskuntzaren” dimentsioa indartzen duena “irakaskuntzaren” dimentsioaren aurrean.

Talde-lana bultzatzen du, eta esperientzien trukea trebetasun praktikoak eskuratzeko oinarri gisa. Prestakuntza-saioak teoriko-praktikoak dira, hau da, aurkezpen teorikoak landutako kontzeptuei buruzko ariketekin eta/edo adibideekin.

Tailerretan hainbat teknika erabiltzen dituzte, taldearen energia dinamizatzeko eta elkarrekiko gogoeta eta tresnak beregana ditzaten errazteko (jarduera praktikoak bakarka eta taldeka, auto-diagnostikoak eta erregistro pertsonalak, trebatzeko ariketak, benetako kasu eta arazoen analisia, rol jokoak eta simulazioak, ekintza-plan pertsonalizatua…).

GEUZen prestakuntza-ekintza oro ebaluazio fasearekin amaitzen da, planteatutako helburuen betetze-maila eta parte hartutakoen asebetetze-maila baloratzeko. Ebaluazioa irakasleen behaketan eta pasatzen den galdetegi batean oinarrituta egiten da. Ebaluaziotxostena ematen da, behin prestakuntza amaituta.

Esan dezakegu GEUZek prestakuntza-ekintzak burutzen dituen talde eta erakundeen asebetetzea oso altua izan ohi dela.

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

Bizikidetza, Indarkeria,

Euskara, Gaztelera

EAE osoan Beste Autonomia Erkidego batzuk

- Ikastetxeak eta heziketa-arloko elkarteak
- Berritzeguneak
- Beste era bateko erakundeetako hezitzaileak (adin txikikoen zentroak,…)
- Udaletxeak eta tokiko erakundeak GEak eta GEen Federazioak Irakasleak, Gurasoak
- Beste hezkuntza-eragile batzuk

Orduen eta desplazamenduaren arabera

Geuz

Lucia Gorbeña
Koordinatzailea
lucia.gorbena@geuz.es
675 715 661

Mazarredo nº 81, 6º Izqda.
Bilbao 48009, Bizkaia

geuz.es