Prestakuntza eskola eta familia arloan

DESKRIBAPENA

GEUZek ikastetxeei eta familiei eskuragarri jartzen dizkie mota desberdinetako prestakuntza-eskaintzak (hitzaldiak, mintegiak, tailerrak, ikastaroak, trebatzeak...).

Iraupena aldakorra da, 2 orduko hitzaldi batetik hasi eta 48 ordu arteko ikastaro-tailerretara.

Gai-zerrenda zabala da: gatazkak ebazteko trebetasunak eta prozesuak, komunikazio eraginkorrerako trebetasuna eta ikasle edota seme-alabekiko arazoen konponketa, bitartekaritza, elkarrizketa hezigarria, diziplina positiboaren tresnak, ikasgelako disrupzioaren kudeaketa, bullyinga eta ziber-bullyinga, etab.

HELBURUAK

Hartzaileei gaitasunak, trebetasunak eta tresnak eman heziketa-eginkizuna errazteko, eguneroko gatazkak ebazteko eta bizikidetza kudeatzeko.

IRAUPENA ETA METODOLOGIA

Ikastetxeak berak zehazten du egitasmo, prestakuntza eta esku-hartzea, eta baita honen iraupena ere.

BALIABIDEAREN BESTELAKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA

GEUZen prestakuntzak metodologia esperientziala, dinamikoa eta parte hartzekoa erabiltzen du, “ikaskuntzaren” dimentsioa indartzen duena “irakaskuntzaren” dimentsioaren aurrean.

Talde-lana bultzatzen du, eta esperientzien trukea trebetasun praktikoak eskuratzeko oinarri gisa. Prestakuntza-saioak teoriko-praktikoak dira, hau da, aurkezpen teorikoak landutako kontzeptuei buruzko ariketekin eta/edo adibideekin.

Tailerretan hainbat teknika erabiltzen dituzte, taldearen energia dinamizatzeko eta elkarrekiko gogoeta eta tresnak beregana ditzaten errazteko (jarduera praktikoak bakarka eta taldeka, auto-diagnostikoak eta erregistro pertsonalak, trebatzeko ariketak, benetako kasu eta arazoen analisia, rol jokoak eta simulazioak, ekintza-plan pertsonalizatua...).
GEUZen prestakuntza-ekintza oro ebaluazio fasearekin amaitzen da, plan- teatutako helburuen betetze-maila eta parte hartutakoen asebetetze-maila baloratzeko. Ebaluazioa irakasleen behaketan eta pasatzen den galdetegi batean oinarrituta egiten da. Ebaluaziotxostena ematen da, behin prestakuntza amaituta.
Esan dezakegu GEUZek prestakuntza-ekintzak burutzen dituen talde eta erakundeen asebetetzea oso altua izan ohi dela.

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

Bizikidetza, Indarkeria,

Adimen emozionala, Bullyinga eta ziberbullyinga, Diziplina positiboa, Gatazkak ebazteko prozesuak, Gatazkak ebazteko trebetasunak,

Euskara, Gaztelera

EAE osoan, Beste Autonomia Erkidego batzuk

- Ikastetxeak eta heziketa-arloko elkarteak
- Berritzeguneak
- Beste era bateko erakundeetako hezitzaileak (adin txikikoen zentroak,...)
- Udaletxeak eta tokiko erakundeak
- GEak eta GEen Federazioak
- Irakasleak,
- Gurasoak
- Beste hezkuntza-eragile batzuk

Orduen eta desplazamenduaren arabera

GEUZ

Lucia Gorbeña
Koordinatzailea
lucia.gorbena@geuz.es
675 715 661

Mazarredo no 81, 6o Izqda.
Bilbao 48009, Bizkaia

www.geuz.es