Hainbat argitalpen

Publicaciones varias

DESKRIBAPENA

Nazioarte mailako hainbat argitalpen giza eskubideekin zerikusia duten gai ezberdinei buruz. Hainbat argitalpen:

• Agua y alimentación por derecho

• Claves para entender los nuevos derechos humanos

• Crisis y recortes en Derechos Humanos. La defensa de los Derechos Humanos en tiempos de crisis

• Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala. Duintasuna eta justizia denontzat: 60. urteurrenerako argitalpen berezia

• Derecho al agua. Implementación del derecho humano al agua

• Giza Eskubideak. Nazioarteko tresna nagusiak

• Sugearen oihartzunak. Joan-etorriko esperientziak Giza Eskubideen Kontseiluan

• Ecos de la serpiente. Reflexiones desde el Consejo de Derechos Humanos

• Ecos de la serpiente. Reflexiones desde el País Vasco sobre instrumentos del Consejo de Derechos Humanos

• Ecos de la serpiente. Reflexiones y experiencias para el empleo de los instrumentos del Consejo de Derechos Humanos

• El Consejo de Europa y la protección de los derechos humanos

• El Derecho Humano al agua. Situación y retos de futuro

• Emakumeen aurrerapena munduan 2015-2016. Ekonomiak eraldatu, eskubideak gauzatzeko. Laburpena.

• Empoderando a las personas pobres mediante litigios en materia de De- rechos Humanos

• Enfoque de derechos, equidad de género y medición del progreso. Dere-
cho Humano al agua y al saneamiento

• The Human Right to water

• Guía metodológica para la incorporación de los derechos humanos en la cooperación al desarrollo

HELBURUAK

  • Oinarrizko informazioa eman nazioarteko legediari buruz eta giza eskubideen defentsa eta babeserako nazioarteko erakundeei buruz.
  • Informatu, sentsibilizatu nazioarteko testuinguruan urratutako giza eskubide zehatzei buruz.
  • Informazioa eman giza eskubideak sustatzen eta babesten dituzten nazioarteko erakundeei buruz.

Argitalpenak eta dokumentazio zentroak

Giza Eskubideak,

Giza Eskubideak, Giza eskubideen kontseilua, Nazioarteko legedia, Ura eta saneamendua,

Euskara, Gaztelera, Ingelera

EAE osoan

- Udaletxeak_tokian tokiko erakundeak
- Herritarrak orokorrean
- Helduak (18>)

UNESCO Etxearen web orrian fitxak dituen baliabideen kostuari buruzko informazioa eskaintzen da. Batzuk doan dira eta beste batzuek kostua dute.

UNESCO Etxea

Rubén Iñiguez
UNESCO Etxearen Dokumentazio zentruaren Arduraduna
r.iniguez@unescoetxea.org
944 276 432

Plaza de la Convivencia.
Paseo de Uribitarte, 12 local 2.
48801 Bilbao

www.unescoetxea.org facebook.com/unescoetxea/ twitter.com/unescoetxea youtube.com/user/unescoetxeapv