Gaitasun Sozialak

DESKRIBAPENA

Enpresetako eta erakundeetako taldeen esku-hartzea eta ikuskapena pertsonekiko eta taldeekiko lankidetzan oinarritzen da, beren baliabideak gara ditzaten eta beren lan-baldintzak eta baldintza pertsonalak hobetzen lagun dezaten.

Zera eskaintzen dugu:

  • Orientazioa eta laguntza, honako alderdi hauek lantzeko: bizikidetza, taldearen arteko harremana, lanbide-harremana/ikasleak/familiak/erabiltzailea/bezeroa, mugak eta rolen esleipena.
  • Maneiatzen zailak diren egoerak aztertzea, esku-hartzeetan ongizatea eta harremana hobetzeko.
  • Estrategia berriak aztertzea.
  • Bere lana erraztuko duten trebetasunak eta tresnak eskuratzea.

HELBURUAK

  • Erakundeko giroa hobetzea.
  • Gatazkak ebazteko tresnak eskuratzea.
  • Beharren asebetetzea lantzea eta garapen profesionala erraztea.
  • Eskura dauden baliabide potentzialak identifikatu eta erabil daitezen saiatzea.
  • Gauzak beste ikuspegi batetik ikusteko gai izateko gogoeta egitea.
  • Pertsonen edo taldearen sentimendua arakatzea, ondoeza sortzen duten egoeren aurrean.

IRAUPENA ETA METODOLOGIA

Prestakuntza nagusiki praktikoak dira, eta “ikaskuntza” dimentsioa “irakaskuntzaren” aurrean sustatzen duen ekintzara erabat bideratuta daude. Horrek talde-lana eta esperientzien trukea sustatzen du.

Sormen-prozesua erabiltzen dugu, pertsonei eragiten diena identifikatzen eta adierazten laguntzeko.

Hauek dira gure tresnak: gorputz-adierazpena, dramatizazioa, talde-dinamikak, sormen-teknikak, jolasa eta plastika.

Eskuhartzea

Bizikidetza,

Bizikidetza, emozioak, Harremanak, komunikazioa, sormena,

Gaztelera

EAE osoan

- Ikastetxeak-Heziketa arloko elkak
- Helduak (18>)

- Proiektuaren iraupenaren eta garapenaren arabera
- Diru-laguntza izateko aukera

Gizabi, Inteligencia Social

Lorena Pla

info@gizabi.org
693 949 288 / 619 382 713

www.gizabi.org facebook.com/gizabi.IS