Argitalpenak: gidak, eskuliburuak eta material didaktikoak

DESKRIBAPENA

Material edo argitalpen espezifikoak sortzea eskatzen duten proiektuak garatzeko fase hauek betetzen dira: edukien diseinua, testuak egitea, berrikusketa, itzulpena, maketazioa eta diseinu grafikoa, eta azken argitalpena. Eskaeraren eta erakunde baten behar zehatzaren arabera egiten dira. Argitaratzen diren lanen gaiak, formatua eta luzera anitzak dira.

HELBURUAK

  • Aipatutako gai arloekin zerikusia duten edukiak zabaldu.
  • Aipatutako gai arloei buruzko gogoeta bultzatu eta sentsibilizatu.
  • Gatazken ebazpenarekin eta bizikidetzarekin zerikusia duten jarraibideak eta tresnak eman.
  • Kolektibo desberdinen prestakuntzan eta/edo entrenamenduan lagundu, aipatutako gai alorrekin zerikusia duten praktika eta prozesuetan.

BALIABIDEAREN BESTELAKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA

Geuzeko profesionalek eta laguntzaileek hainbat eskuliburu, gida eta dokumentu argitaratu dituzte.

Informazio gehiago: www.geuz.es.

Kategorian, baliabide didaktikoak dira ere.

Argitalpenak eta dokumentazio zentroak

Bake Kultura eta Bakerako Heziketa, Bizikidetza, Gatazken Ebazpena, Indarkeria,

Bake Kultura, Bakerako Heziketa, Bitartekaritza, Bizikidetza, Gatazken Ebazpena,

Euskara, Gaztelera

EAE osoan

- Ikastetxeak eta heziketa-arloko elkarteak
- Udaletxeak eta tokiko erakundeak
- Herritarrak orokorrean
- Beste administrazio publiko batzuk

Prezio ezberdinak

GEUZ

Lucia Gorbeña
Koordinatzailea
lucia.gorbena@geuz.es
675 715 661

Mazarredo no 81, 6o Izqda.
Bilbao 48009, Bizkaia

www.geuz.es